Demeure Satsuki 101

14-3 Satsuki-cho, Numazu, Shizuoka