Corpo Gotou 203

90-2 Higashishiizi, Numazu, Shizuoka,