Stoked House Iwasaki 102

801-1 Tokura, Shimizucho, Suntou, Shizuoka,