Corpo Sakaigawa 203

817-1 Shinjuku, Shimizu, Suntou, Shizuoka